DERS TÜRLERİ VE EĞİTİM SÜRELERİ

DERS TÜRLERİ VE EĞİTİM SÜRELERİ

Eğitimimizde odak noktamız birinci düzeye temel İngilizce öğretmekten en yüksek düzeydeki EFL öğrencilerimize kadar herkeze ders vermektir. Öğrenci profilimiz genelde 25-55 yaş arası yeni mezunlar veya profesyonel iş adamları / iş kadınlarıdır.
İlk düzeydeki öğrenciler temel grammeri öğrenirken en üst seviyedeki öğrencilerimiz iş dünyasının konularıyla ve örnek olayların incelenmesiyle ilgileniyorlar. Sınıftaki kişi sayısı sağlıklı etkileşim ve dinamik tartışma ortamları için az tutuluyor. Özel derslerdeyse öğrencimiz yabancı bir öğretmenle bire bir diyaloglarda bulunuyor.
Aşağıdaki tabloda da görüldüğü gibi, öğrenciler üç kategoriden birini seçebilirler – Teke Tek, Yarı-Özel ve Grup. Sınıflarımız maksimum 10 kişiliktir ve öğrencinin ihtiyacına yönelik her türlü donanıma sahiptir. Grup eğitimlerimiz 4-10 veya 6 kişilik sınıflar şeklinde belirlenmektedir. Bunun dışında, bire bir özel dersler de verilmektedir.Tercih edenler için de, 2 kişilik ve ya 3 kişilik yarı-özel eğitimler de sunmaktayız.  Workshop eğitimlerimiz ise, şirketlerin özel bir talebi olmadıkça, maksimum 15 ve minimum 5 kişilik sınıflar ile yapılmaktadır. Haftada iki kez dörder ders saatlik ders yapan 4–10 kişilik bir grup için bir seviye maksimum 160 ders saatte tamamlanır. Bir ders saati 5 dakika ara dâhil toplam 45 dakikadır. Öğrenciler seviye tespit sınavını alarak herhangi bir zamanda kursa kayıt olabilirler. Özel dersler de genellikle haftada iki kez yapılır ve ancak bir iki ders sürer. Elbette ki öğrenci dersin sıklığı ve süresini artırma seçeneğine sahiptir. Seviyenin başarıyla tamamlanması halinde öğrenciye sertifika verilir.