METODLAR

Çoğunlukla ezberleme ve dilbilgisine dayanan, İngilizce’yi pratikte kullanma şansınızın hemen hemen hiç olmadığı Türk eğitim sisteminin aksine, eğitimimizi dinleme ve konuşma becerileri üzerine kurup buna ek olarak okuma ve yazma becerilerini de geliştiriyoruz. CETC’de yöntemimiz, İngilizceyi doğal bir ortamda kullanarak dilbilgisine değil konuşmaya odaklanmaktır. Elbette yazma, okuma, dinleme ve konuşma gibi İngilizce’nin tüm yönleri öğretilmekte ama asıl hedefimiz İngilizceyi kullanarak iletişim kurma becerisini geliştirmektir.
Karma (eclectic) ve kelime odaklı (lexical) yöntemlerinden de faydalanan CETC’nin kendi geliştirdiği bir öğretme yöntemi mevcuttur. İletişimci yaklaşım üzerine yaptığımız çalışmalar sonucunda temelini genişleterek kendi Interact & Learn® (Etkileşimle Öğren) yöntemimizi oluşturduk.

CETC’de tamamı iletişime dayalı olan derslerde öğretmen dersin yaklaşık %25’lik dilimini konuşmak için kullanırken öğrencilerin konuşma süresi dersin %75’ini kapsar.